Study of the Results of Selected Projects of Fredskorpset Primary Programme 2004

Evaluering|

Evaluering av resultatene av utvalgte Fredskorpsprosjekter innenfor ulike sektorer. Prosjektene som omfattes av evalueringen ligger i Guatemala, El Salvador, på Cuba, i Filippinene, Kambodsja, Laos og Vietnam. Evalueringen går også inn på hvordan Fredskorpset kan følge opp prosjektene for å sikre gode resultater.

  • Det norske Fredskorpset
  • Karstein Haarberg, Riselia Bezerra, Liv Moberg
  • Scanteam
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk