Større stillinger og bedre drift

Evaluering|

Programmet Ufrivillig deltid er en del av myndighetenes og partene i arbeidslivets satsing for å redusere omfanget av ufrivillig deltid i hele arbeidslivet og samtidig fremme utvikling av en heltidskultur i kommunesektoren. Denne rapporten er skrevet som ledd i et evalueringsoppdrag, og den oppsummerer erfaringene med utviklingsforsøk som ble gjort i programmet Ufrivillig deltid. Programmet ble bevilget 75 millioner kroner over en treårsperiode til tiltak som kunne bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Disse midlene ble fordelt til 47 prosjekter. 35 av disse er prosjekter i kommunesektoren, åtte er innen sykehussektoren, ett prosjekt er et fellesprosjekt mellom sykehussektoren og kommunesektoren, mens to er prosjekter i privat sektor. I tillegg deltar en fylkeskommune.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Leif E. Moland
  • Forskningsstiftelsen fafo
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon