Storbyprosjektet

Evaluering|

IRIS har høsten 2007 gjennomført en underveisevaluering av ”Storbyprosjektet”. Tema for storbyprosjektet er ”å styrke storbyenes rolle som motor for regional og nasjonal innovasjon”. Prosjektet ble startet i 2004 og skal etter dagens planer avsluttes ved utgangen av 2009. Vi har i denne evalueringen sett at bykommunene arbeider aktivt med å etablere regionale partnerskap for å styrke arbeide med innovasjon og næringsutvikling. På det nåværende tidspunkt i storbyprosjektet arbeider byene primært med å identifisere muligheter og hindringer for sitt innovasjonsarbeid. Det er betydelig interesse for ny prosjektaktivitet i storbyprosjektet. Representantene for byene ønsker både å iverksette egne prosjekter, og at det etableres fellesprosjekter hvor alle eller noen av byene samarbeider.

  • Innovasjon Norge
  • Arild Aurvåg Farsund, Ann Karin Tennås Holmen
  • International Research Institute of Stavanger (IRIS)
Intervju
Dokumentstudier