Stø på havet

Evaluering|

Havforskningsinstituttet er et stort forsknings- og rådgivningsinstitutt med en sentral rolle i fiskeri- og kystforvaltningen. Fiskeri- og kystdepartementet har fått utført en bred evaluering av instituttets måloppnåelse og vitenskapelig standard, effektivitet i måloppnåelsen og hvordan denne kan bli mer effektiv i framtiden.

  • Fiskeri- og kystdepartementet
  • Harald Furre, Tore Neset, Hans Lassen
  • Oxford Research AS
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk