Sluttevaluering av prosjektet Nye ssb.no 2013

Evaluering|

Rapporten gir en evaluering av hva som er gjort i prosjektet Nye ssb. no i Statistisk sentralbyrå etter forrige evaluering i 2012, hvilken effekt har dette hatt og hva er de viktigste læringspunktene. Det ble i 2012 gjennomført en underveisevaluering. Denne er også tilgjengelig i Evalueringsportalen.

  • Statistisk sentralbyrå
  • Signe Marie Hernes Bjerke, Anne Marte Sand Haarberg
  • Det Norske Veritas
Intervju
Dokumentstudier