Second Homes i Norge

Evaluering|

Rapporten er en delutredning som skal inngå i en nordisk utredning om ’second homes’. Dette har lagt føringer både på innhold og rapporteringsmønster. Oppdraget er spesifisert i en relativt konkret spørsmålsliste, som tar sikte på å kartlegge og belyse norske forhold. Innholdet er på mange måter en statusoppdatering over både eksisterende statistikk, andre studier og undersøkelser, samt aktuelle problemstillinger i forbindelse med utvikling og bruk av fritidsboliger i Norge. Det er derfor mye nyttig informasjon samlet i rapporten.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Birgitta Ericsson, Terje Skjeggedal, Tor Arnesen, Kjell Overvåg
  • Østlandsforskning
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon