Last ned som PDF

36 sider

11.01 MB

Forsiden av dokumentet Sammen bedre på IA

Evaluering

Sammen bedre på IA hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?

Høsten 2007 ble det tatt initiativ til igangsetting av et prosjekt med fokus på å bidra til å gjøre Østfold til en foregangsregion mht å realisere målsettingene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv – IA. Prosjektet Sammen bedre på IA skulle bidra til at Østfold skulle bli en foregangsregion med hensyn på å realisere målsetningene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA). Prosjektet ble etablert med 15 virksomheter innen privat og offentlig sektor. Innretningen på prosjektet var rettet mot å styrke partsamarbeidet og gjennom dette å involvere større bredde av ansatte i IA-arbeidet. Østfoldforskning og Høgskolen i Østfold, skulle gjennom aksjonsforskning bidra med å få frem prosessmodeller for organisering av bedriftenes IA-arbeid basert på et samspill mellom partene i regionen, stor involvering av de ansatte, og et samspill med eksterne offentlige aktører. Videre skulle man dokumentere effektene av disse prosessmodellene og formidlingsaktivitetene.

Publisert

Eier

NAV Arbeids- og velferdsetaten

Utfører

Norsk institutt for bærekraftsforskning AS

Språk

norsk (bokmål)