Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner

Evaluering|

Denne rapporten er en analyse av data som ble samlet inn i forbindelse med statuskartlegging i Småkommuneprogrammet. Statuskartleggingen ble gjort i 41 små kommuner i 15 fylker. Formålet med rapporten er å finne ut om småkommuner har mer til felles enn lave innbyggertall og om dette gir småkommunene unike utfordringer i forhold til større kommuner. Dette er undersøkt gjennom å se på hvordan småkommunene, i sitt arbeid med samfunnsutvikling, reflekterer over kontekstuelle forhold, hvordan dette preger utviklingsorientering og utviklingsprofil og til slutt hvordan kommunen utøver sin utviklingsrolle.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Margrete Haugum, Mikaela Vasstrøm, Roald Sand, Håkon Sivertsen, Jørn Cruickshank
  • Agderforskning, Trøndelag forskning og utvikling
Intervju
Statistikk