Last ned som PDF

130 sider

0.89 MB

Forsiden av dokumentet Samfunnsstraffen 2003

Evaluering

Samfunnsstraffen 2003 resultater og utfordringer

I den andre av tre rapporter om samfunnsstraffen blir det sett nærmere på hvordan anbefalingene i den forrige evalueringsrapporten er fulgt opp av regionene og enhetsledere i friomsorgen. Det konsentreres om ledelse og oppfølging av enhetsledere og saksbehandlere. Det blir også presentert utviklingstrekk og resultater i samfunnsstraffen og hva slags samarbeid friomsorgen har med andre instanser. Det anbefales å gjennomføre en analyse av tilgjengelige ressurser og kompetanse i friomsorgen. Det er behov for å begrunne bedre på hvilken måte innholdet i gjennomføringsplanene forventes å virke kriminalitetsforebyggende.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Kriminalomsorgsdirektoratet

Forfattere

Torunn Højdahl og Ragnar Kristoffersen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-91910-38-3