Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere

Evaluering|

Proba samfunnsanalyse og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) belyser i dette oppdraget hvordan arbeids- og utdanningsmyndigheter i fylkene samarbeider om voksne over 21 år som ikke har fullført videregående opplæring og som har behov for bistand fra begge instanser, henholdsvis NAV og fylkeskommunen. Søkelyset rettes mot det operative samarbeidet.

  • Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet
  • PROBA Samfunnsanalyse, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Intervju
Dokumentstudier