Sårbare og robuste regioner

Evaluering|

I januar 2013 offentliggjorde Telemarksforskning på oppdrag fra Distriktssenteret rapporten Sårbarhetsanalysen 2012, som består av to deler; en for kommuner, og en for regioner. Her presenteres regionrapporten.

  • Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)
  • Knut Vareide
  • Telemarksforsking Bø
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon