Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet

Evaluering|

Hovedmålsettingen for prosjektet er å gjøre den innsatte bedre rustet til å mestre fritiden etter løslatelse og dermed være med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet. De viktigste virkemidlene består i musikkgrupper for nybegynnere og viderekommende, både inne i fengselet og utenfor. ”Musikk i fengsel og frihet” er et prosjekt som i stor grad styrker deltakernes muligheter til å håndtere tilværelsen, både i fengselet, og i tiden etterpå. Prosjektet har en tydelig stabiliserende og mestringsfremmende innvirkning på deltakerne. Det anbefales å gjøre prosjektet permanent.

  • Fylkesmannen i Hordaland, Justis- og politidepartementet
  • Nora Gotaas
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon