Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk

Evaluering|

Stortinget har hatt mål for økologisk landbruk siden 1999. Målet med denne undersøkelsen har vært å vurdere om Landbruks- og matdepartementet gjennom styring og virkemidler har lagt til rette for å nå målene om økologisk produksjon og forbruk. Økologisk landbruk er langt frå målet om 15 prosent i 2020, og produksjonen går ned

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk