Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester

Evaluering|

Brukerretting av offentlige tjenester har vært et sentralt mål i forvaltningspolitikken gjennom hele 1990-tallet og fram til i dag. Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å belyse hvilke resultater som er oppnådd i forhold til Stortingets intensjoner om å brukerrette offentlige tjenester, og undersøke hvilke tiltak offentlige myndigheter på sentralt og lokalt nivå har iverksatt for å brukerrette tjenestene.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier