Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten

Evaluering|

Målet med undersøkelsen har vært å analysere og vurdere systemutviklingsprosjektene MVA3, SKARP og SLN i forhold til tid/funksjonalitet og kostnader. Undersøkelsen omfatter perioden fra Stortinget første gang ble informert om arbeidet, til de nye systemløsningene er eller forventes å være ferdig utviklet og satt i landsdekkende drift. Det har også vært et mål å belyse og vurdere konsekvenser av prosjektenes gjennomføringstid og informasjonen som har vært lagt fram for Stortinget.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier