Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane

Evaluering|

​Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk