Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid

Evaluering|

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om ungdom som har avbrutt videregående opplæring får god oppfølging fra oppfølgingstjenesten og NAV-kontorene med sikte på videre opplæring eller arbeid. Undersøkelsen har hovedvekt på årene 2011–2015.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk