Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring

Evaluering|

​Bedre objektsikring var ett av kjernepunktene i oppfølgingen av terrorhendelsen 22. juli 2011. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring viser at objektsikringen ikke er bedret i tilstrekkelig grad siden Riksrevisjonens forrige undersøkelse fra 2015.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk