Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Evaluering|

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad kommunenes og fylkeskommunenes folkehelsearbeid er systematisk og langsiktig, og i hvilken utstrekning de statlige virkemidlene understøtter folkehelsearbeidet lokalt og regionalt.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier