Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Evaluering|

Målet med undersøkelsen har vært å belyse utnyttelsen av oljeressursene i modne områder på norsk kontinentalsokkel, og å vurdere hvordan Olje- og energidepartementets forvaltning bidrar til økt utvinning. Undersøkelsesperioden er 2006–2014.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk