Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus

Evaluering|

Stortinget vedtok i 1998 en plan for utstyrsinvesteringer i sykehus (utstyrsplanen) for perioden 1998–2002. Utstyrsplanen innebar en ekstraordinær satsing på IT og medisinsk-teknisk utstyr for å bedre utstyrssituasjonen ved alle norske sykehus. Den økonomiske totalrammen for utstyrsplanen var 5,3 mrd. kroner. Formålet med undersøkelsen har vært å belyse om de prioriteringer som Stortinget la til grunn for utstyrsplanen, er fulgt, og om rutinene for planlegging av investeringer og opplæring i bruk av medisinsk-teknisk utstyr er i samsvar med de krav som bør stilles.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk