Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten

Evaluering|

Statlige virksomheter er store kjøpere av konsulenttjenester, anslått til 12 milliarder kroner i 2015. Målet med undersøkelsen er å vurdere statens bruk av konsulenter og å peke på årsaker til at staten eventuelt ikke bruker konsulenter på en målrettet og hensiktsmessig måte. I tillegg er det et mål å gi en oversikt over omfanget av konsulentkjøp i staten og hvilke behov som ligger til grunn for konsulentbruken

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier