Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester

Evaluering|

Det er et mål at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Kommunesektoren er en betydelig leverandør av offentlige tjenester, og digitalisering av kommunale tjenester er derfor avgjørende for å nå dette målet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for å samordne ikt-politikken.

  • Stortinget
  • Riksrevisjonen
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk