Kudos / Stortinget / Riksrevisjonsrapport / 2012 / Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010

Del I er Riksrevisjonens beretning om kontrollen med statlige selskaper. Del II omhandler kontrollen av utvalgte emner innen utøvelsen av regjeringens eierpolitikk, slik denne er formulert i St. meld. nr. 13 (2006–2007) Et aktivt og langsiktig eierskap. Del III presenterer resultatene fra de utvidede kontrollene, som er basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Del IV omhandler saker som har framkommet gjennom Riksrevisjonens årlige kontroll av blant annet statsrådens beretning for det enkelte selskap, protokoller fra generalforsamlinger eller lignende og årlig rapportering fra selskapene. Del V omhandler oppfølging av tidligere rapporterte saker.

Publisert

2012

Eier

Stortinget

Utfører

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8229-167-5