Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene

Evaluering|

I Nasjonal Verneplan for fartøy 2010‐2017 var det anbefalt å gjennomføre en evaluering av fartøyvernsentrene i løpet av planperioden. Her het det at de tre nasjonale fartøyvernsentrene er ulike av struktur, organisering og størrelse, og har ulike behov for midler til fellestjenester. Deres ulike og sammensatte utfordringer har vært bakgrunnen for evalueringen. Evalueringen er viktig for å gi alle parter et grunnlag for å forbedre fartøyvernsentrenes måloppnåelse og for å legge til rette for at tilskuddene brukes slik at vi får «mest og best mulig fartøyvern for pengene». Evalueringen vil også være nyttig i forbindelse med den forestående regionreformen.

  • Klima- og miljødepartementet
  • Riksantikvaren
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon