Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger

Evaluering|

Rapporten gjør rede for hvordan praksisstudiene inngikk i det samlede opplegget for revidering av sykepleierutdanningene. Sentralt i rapporten er en gjennomgang av de sakkyndige komiteenes beskrivelser og anbefalinger vedrørende kvaliteten i praksisstudiene

  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
  • Berit Kristin Haugdal
  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Dokumentstudier