Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering

Evaluering|

Evaluering av rettsvitenskapelig forskning. Forskningsrådet startet i januar 2008 en evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge. Arbeidet ble avsluttet høsten 2009. Som et ledd i evalueringen av forskningen i alle de samfunnsvitenskapelige fagene har Forskningsrådet evaluert rettsvitenskapen. Hovedformålet med evalueringen var å utvikle faget. Evalueringen skulle bidra til læring og egenutvikling i forskningsmiljøene og gi innsikt i deres sterke og svake sider og i utfordringer for den rettsvitenskapelige forskningen.

  • Norges Forskningsråd
  • Internasjonalt sammensatt evalueringskomité
Dokumentstudier
Observasjon