Rettigheter og tilhørighet

Evaluering|

Formålet med evalueringen. var å undersøke hvordan statsborgerregelverket og statsborgerseremonien bidrar til å oppfylle formålene om integrering og større grad av samfunnsdeltakelse. Det finnes ikke mye forskning om statsborgerskapets betydning for integrering verken i Norge, eller i resten av verden.

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Tor Egil Viblemo, Marianna Gustafsson, Eva Ersbøll, Tine Damsholt, Olaf Aagedal, Mette Slottved, Josef Salomonsen
  • Oxford Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon