Resultater fra NM i kunstløft

Evaluering|

Kunstløftet ble etablert av Norsk kulturråd i 2008 og avsluttes som prosjekt i 2015. Satsingen er både en støtteordning og et utviklingsprosjekt. Formålet har vært å heve kvaliteten på kunstproduksjon og formidling av kunst for barn og unge. En annen viktig målsetning har vært å styrke kunstområdenes plass i offentligheten, bidra til høyere status, og gjøre kunst for barn og unge til et attraktivt arbeidsområde for skapende og utøvende kunstnere. Rapporten konsentrerer seg om prosjektets andre fase: 2012-2015. Evalueringen vurderer Kunstløftets relevans for barn og unge i lys av samfunnsendringer og utfordringer. Den vurderer også prosjektets bidrag til økt kunnskap om, interesse og prestisje for kunst for barn og unge.

  • Norsk kulturråd
  • Åsne Dahl Haugsevje, Mari Torvik Heian, Ole Marius Hylland
  • Telemarksforsking Bø
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon