Rekruttering til ledelse

Evaluering|

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fikk i 2010 i oppdrag fra ISS Facility Services AS å se nærmere å hvilken motivasjon ansatte med og uten innvandrerbakgrunn har i forhold til fremtidige lederposisjoner. Prosjektet er finansiert av FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd. Utgangspunktet for prosjektet var å få fram en faglig fundert helhetsforståelse av hvilke faktorer påvirker opplevelsen av arbeidsmiljø, prestasjon, mestring, og ambisjoner for servicemedarbeidere med innvandrerbakgrunn. ISS-konsernet er en av Norges største arbeidsgivere for ufaglært arbeidskraft innen serviceyrket. Servicebransjen generelt, og renholdsbransjen spesielt, har en høy andel medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn. ISS investerer mye i opplæring og sosiale tiltak på den enkelte arbeidsplass, men bransjen sliter fortsatt med både høy turnover og sykefravær.

  • Arbeids- og velferdsetaten
  • Heidi Enehaug, Migle Gamperiene
  • Arbeidsforskningsinstituttet
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier