Last ned som PDF

40 sider

0.22 MB

Forsiden av dokumentet Refusjonsordningen for spillolje

Evaluering

Refusjonsordningen for spillolje vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje

I vilkårsdokumentet: ”Refusjonsordning for spillolje, vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje” av 23. november 2005 er det ikke angitt analysemetoder for bestemmelse av de kvalitetsparametrene som inngår i ordningen. Dette prosjektet har vurdert analysemetoder for bestemmelse av: Flammepunkt, Totalt svovelinnhold, Totalt organisk halogen og Totalt vanninnhold i spillolje, og konkludert med en anbefalt liste av analysemetoder og en liste med alternative metoder.

Publisert

Eier

Miljødirektoratet

Utgiver

Miljødirektoratet

Utfører

Petrotest

Forfatter

Lars-Ivar Haslerud

Språk

norsk (bokmål)