Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS

Rapport|

Wikborg Rein & Co har på oppdrag fra Kulturdepartementet utarbeidet en rapport med en vurdering av departementets eierstyring av Norsk Tipping AS.

  • Kulturdepartementet
  • Wikborg Rein
Intervju
Dokumentstudier