Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland

Evaluering|

Rapporten beskriver en uavhengig kvalitetssikring for KVU for E10 Rv. 85 Evenes-Sortland. Kvalitetssikringen er gjnenomført av Det Norske Veritas AS sammen med samarbeidspartnere Samfunns- og næringslivsforskning AS og Advansia AS. Kvalitetssikringsgruppen har vurdert om dokumentgrunnlaget for konseptvalgutredningen er tilstrekkelig, om anbefalt konsept er riktig, samt momenter som er viktig i den videre utredningen av prosjektet. Kvalitetssikringen er gjennomført i tidsperioden mars 2011 til juni 2012.

  • Finansdepartementet, Samferdselsdepartementet
  • Det Norske Veritas, Advansia, Samfunns-og næringslivsforskning (SNF)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk