Quality Assessment of Decentralised Evaluations in Norwegian Development Cooperation (2018–2019)

Evaluering|

Denne studien har vurdert kvaliteten på gjennomganger, eller desentraliserte evalueringer, gjennomført av Norad, Utenriksdepartementet og ambassadene i 2018 og 2019. Den har vurdert 55 evalueringer, og 39 mandater for gjennomføring av evalueringsoppdraget. Desentraliserte evalueringer er en viktig kilde til informasjon om effekten og nytten av norskfinansierte bistandsprogrammer. Det er derfor svært viktig at disse evalueringene er troverdige og relevante slik at de kan brukes til å forbedre norsk bistand. Studien er en av to oppfølgingsstudier etter en evaluering fra evalueringsavdelingen i 2017, som viste at det var grunn til å stille spørsmål rundt kvaliteten på gjennomgangene i bistandsforvaltningen. En senere studie vil vurdere rapportene fra 2020. Studiene er igangsatt for å fortsette arbeidet med å forbedre kvaliteten på de desentraliserte evalueringene, slik at de kan bli enda bedre verktøy for styring og forbedring av bistanden. Studien er gjennomført på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad av Ternström AB.

  • Direktoratet for utviklingssamarbeid
  • Ingela Ternström, Jock Baker, Stefan Dahlgren, Eva Lithman, Abid Rehman, Abhijit Bhattacharjee
  • Ternström Consulting
Dokumentstudier