Prøveordning med meklingsinstans ved uenighet om prisfastsettelsen på fisk i første hand – gjennomgang og vurdering

Evaluering|

Evalueringen tar utgangspunkt i at prøveordningen med mekling er benyttet i kun to av landets seks salgslag: pelagiske forhandlinger for råstoff til konsumindustrien mellom Norges Sildesalgslag (NSSL) og Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), og prisforhandlingene mellom Norges Råfisklag (NR) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)/FHL. I prøveperioden er det gjennomført 9 prisforhandlinger i pelagisk sektor, der seks har endt med mekling. Meklingsnemndens forslag har så blitt akseptert i fire av seks tilfeller. For hvitfisknæringen er ordningen benyttet i to av nitten prisforhandlinger. Den ene gangen ble nemndens forslag for minstepriser på kongekrabbe akseptert av partene. Nemndens forslag på torsk i den siste meklingen, ble fra industriens side tatt til etterretning. Det er i hovedsak industriaktørene som stiller seg positive til ordningen med mekling etter den gjennomførte prøveperioden. Alt i alt er utvalget delt på midten i spørsmålet om en videreføring av prøveordningen er ønskelig.

  • Fiskeri- og kystdepartementet
  • Lars Liabø, Ragnar Nystøyl, Ragnar Rønning, Gunn Strandheim, Torgeir Lassen
  • Kontali Analyse
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk