Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU

Evaluering|

Bildet av innovasjon har etter manges mening har vært altfor ensidig fokusert på FoU (forskning og utvikling). Mange har innvendt at innovasjon er langt mer enn FoU. En alternativ måte å se dette på har vært å kritisere en ensidig fokusering på forskningsdelen av FoU, på bekostning av utviklingsdelen. Rapporten ser på hva som faktisk inkluderes i utviklingsdelen av FoU. Rapporten viser at FoU er svært sentralt for innovasjon. Vi kan tenke oss en FoU-dimensjon i materialet, hvor foretak med mye FoU ligger i den ene enden og foretak uten FoU ligger i den andre. Generelt er tendensen at høy FoU tenderer mot å gå sammen med høy innovasjonsaktivitet og høy grad av intern innovasjonskapasitet.

  • Norges Forskningsråd
  • Tore Sandven
  • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Dokumentstudier
Statistikk