Pliktige elsertifikater

Evaluering|

Drøfting av virkemidlers effektivitet for å realisere mål i energi- og miljøpolitikken. Særlig drøftes virkemiddelet pliktige elsertifikater.

  • Finansdepartementet
  • Rolf Golombek, Michael Hoel
  • Frischsenteret
Dokumentstudier