OUT-Reach

Evaluering|

Rapporten handler om den informasjonen irregulære migranter som bor utenfor mottak, får om assistert frivillig retur. Gjennom intervjuer, spørreskjemakartlegging og feltarbeid har forskerne innhentet kunnskap om hvordan informasjon om assistert frivillig retur erfares, hvilke aktører ulike irregulære migranter er i kontakt med, og hvilke informasjonskanaler og medietilbud ulike irregulære migranter benytter. Forskerne har studert hvilken tilgang migrantene har til returinformasjon og hvordan de forholder seg til den. De har utført målrettet, dyptpløyende og bredspektret analyse av irregulære migranters organisasjonskontakt og mediebruk. Videre har de studert erfaringer og utfordringer ved informasjonsformidlingen som utøves av ulike relevante instanser som er i kontakt med irregulære migranter.

  • Utlendingsdirektoratet
  • Synnøve K.N. Bendixsen, Halvar A. Kjærre, Brita Ytre-Arne
  • Uni Research
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon