Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009

Evaluering|

Ordkraft har på vegne av Kompetansesenter for distriktsutvikling gjennomført en følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvilke effekter deltakelsen på omdømmeskolen har hatt for de kommuner som deltok i deres omdømmearbeid. Ordkraft har gjennomført en kvantitativ undersøkelse blant samtlige deltakere på Omdømmeskolen 2009 samt fulgt fem av kommunene i en periode fra desember 2009 til november 2010. Det er gjennomført en omdømmeanalyse av de fem kommunene og deltakerne har levert skriftlige besvarelser midtveis og ved slutten av evalueringsperioden. I tillegg er det gjennomført intervjuer både med deltakerne og med ressurspersoner i deltakernes omgivelser. Ordkraft har også deltatt på samling 2 og 3 i Omdømmeskolen 2009 samt en evalueringssamling i oktober 2010. I tillegg har vi hatt tilgang til de hjemmeoppgaver de fem kommunene har besvart som ledd i omdømmeskolen og det kompendiet som danner det teoretiske grunnlaget for omdømmearbeidet.

  • Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)
  • Audun Øvrebø
  • Ordkraft
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon