Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?

Evaluering|

Hovedproblemstilingen var: Påvirker tiltaksintensiteten hvor effektivt de aktive arbeidsmarkedstiltakene virker for den enkelte arbeidssøker eller for sysselsettingsutviklingen på hele arbeidsmarkedet? Hovedkonklusjonen var: Høyere tiltaksintensitet fører til at utskiftningen blant de arbeidsledige går raskere, men det var i denne analysen ikke mulig å se noen påvirkning av den totale sysselsettingen.

  • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
  • Harald Dale-Olsen, Marianne Røed, Pål Schøne
  • Institutt for samfunnsforskning
Statistikk