Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?

Evaluering|

Gjennomgang av organiseringen av tolketjenesten for døve og hørselshemmede.

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • PROBA Samfunnsanalyse
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk