Ny organisering av Statens kartverk : organisasjonsutviklingsprosessen 2009

Evaluering|

Denne rapporten inneholder et overordnet bilde av OU-prosessen i Kartverket. Prosjektgruppen ønsker å vise hvilke resultater som har kommet ut av arbeidet med OU-prosessen før hver fase i prosessen presenteres hver for seg. Prosjektet skal foreslå en optimal organisering av Kartverket. Prosessen skal være inkluderende og sikre oss bred deltakelse fra hele organisasjonen. Kartverket ønsker en prosess som vil ha sitt utspring i de enkelte divisjonene og deres oppgaver i dag og med hensyn til strategi mot 2015.

  • Statens kartverk
  • Thomas Nordås
  • Ernst & Young
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk
Observasjon