Ny giv i teatret – hva må til?

Evaluering|

Formålet med evalueringen er å framskaffe informasjon og innsikt som kan belyse hvordan institusjonene bidrar til at målene på scenekunstområdet nås. Evalueringen skal legge vekt på målene om kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

  • Kulturdepartementet
  • Mette Brandzeg, Audun Hasti, Jon Tombre, Hallfrid Velure
  • Evalueringskomité/Utvalg
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Observasjon