Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION

Evaluering|

Denne rapporten inngår i et oppdrag fra Norges forskningsråd om en følgeevaluering av deres FoUprogram Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION). Rapporten tar for seg de prosjektene i programmet som går under overskriften Kapasitetsløft1 (også kalt pilar 2). Den gjennomfører en statusbeskrivelse av disse prosjektene ved oppstart (en nullpunktanalyse), basert på en metodikk utviklet spesielt for programmet, med utgangspunkt i FORREGIONs programlogikk for denne prosjekttypen. Metodikken skal også kunne brukes for en statusbeskrivelse av prosjektene når de har vart en periode, som en del av grunnlaget for beslutning om videreføring

  • Norges Forskningsråd
  • Lone Sletbakk Ramstad, Trine Marie Stene, Håkon Finne
  • SINTEF Digital
Intervju
Dokumentstudier