Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi

Evaluering|

Notatet sammenstiller data fra tre tidligere undersøkelser om holdninger til svart arbeid. Dataene brukes til å sammenlikne ungdommers holdninger med holdningene til andre aldersgrupper og til å se om det har vært vesentlige endringer i disse holdningene over tid. Målsetningen med notatet er primært å presentere resultatene, og ikke gjennomføring av en systematisk analyse.

  • Skattedirektoratet
  • Alexander W. Cappelen, Christine von Simson
  • Frischsenteret