Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen

Evaluering|

Difi har gjennomgått den nasjonale organiseringen og påvirkningsstrategien, og kommet med forslag til forbedringer, slik som involvering av flere medarbeidere, mer overvåking og analyse av utviklingen, styrket rapportering, bedring av kommunikasjonen mellom norske aktører og avklaring av hvilke saker som skal opp i de samarbeidsorganene hvor Norge deltar.

  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Sissel Vemundvik
  • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Intervju
Dokumentstudier