Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak?

Evaluering|

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har sammen med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Det inngår fire tiltak i studien. To av tiltakene anskaffes fra forhåndsgodkjente virksomheter, avklaring i skjermet sektor og arbeid med bistand. To av tiltakene i evalueringen er anbudsbaserte tiltak, avklaring og oppfølging.

  • Arbeidsdepartementet
  • Knut Fossestøl, Ingebjørg Skarpaas, Pål Børing
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Intervju
Dokumentstudier
Statistikk