Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt

Evaluering|

På oppdrag for transportetatene og Avinor har Vista Analyse beregnet netto ringvirkninger av investeringer i fire infrastrukturprosjekt som skal vurderes i NTP: E16 Svolvær Å og ny flyplass på Gimsøy, E39 Ålesund – Molde, E16 og jernbane Voss-Arna og jernbane Sandnes-Nærbø. Vi vurderer netto ringvirkninger av fire transportinfrastrukturprosjekt i Nasjonal transportplan 2018-2029. Netto ringvirkninger deles i produktivitetsvirkninger, virkninger i arbeidsmarkedet og virkninger i lokale produktmarkeder. De er knyttet til eksterne effekter, imperfekt konkurranse eller skattekiler. Vi finner at netto ringvirkninger varierer mye fra prosjekt til prosjekt, men kan utgjøre så mye som 25 prosent tillegg til tradisjonell nytte. Det er imidlertid stor usikkerhet, og null virkning for noen eller alle prosjekter kan ikke utelukkes. Rapporten er ment som et bidrag til metodeutvikling med tallmessige illustrasjoner

  • Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket
  • Annegrete Bruvoll, Øystein Hernæs, Karin Ibenholt, Haakon Vennemo, Pernille Parmer
  • Vista Analyse
Statistikk
Observasjon