Miljøinstituttene i Norge

Evaluering|

Denne evalueringen er den første i denne runden, og omfatter de åtte instituttene som utgjør miljøarenaen i basisfinansieringssystemet. Utvalget har både vurdert instituttene enkeltvis og sett på det samlede systemet som instituttene inngår i. Hensikten med evalueringen har både vært å gi råd for utforming av nasjonal instituttpolitikk, gi grunnlag for videre utvikling av Forskningsrådets virkemidler og å være til nytte for instituttene selv i deres eget utviklings- og strategiarbeid. Arbeidet med evalueringen har pågått fra mai 2014 til april 2015.

  • Norges Forskningsråd
  • Espen Solberg
  • Internasjonal evalueringskomité
Intervju
Spørreskjema
Dokumentstudier
Statistikk