Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)

Evaluering|

De syv sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) støttet av Forskningsrådet, ble evaluert under dagsbesøk omtrent 3,5 år etter de startet, og rundt halvveis i det planlagte åtteårsprogrammet. Hvert av sentrene ble evaluert av et team på fire eksperter med forskjellig utgangspunkt og synsvinkler. Etter besøkene var vi imponert over blant annet kvaliteten på det skriftlige materiale, inkludert SWOT-analyse og de godt organiserte og informative nettstedene deres.

  • Norges Forskningsråd
  • Internasjonal evalueringskomité
Intervju
Dokumentstudier
Observasjon